Námskeið-Courses

Lengd hvers námskeiðs er misjöfn en algengast er að nemendur stundi 20 kennslustunda löng námskeið. Einnig er boðið upp á 150 kennslustundir. Kennslan fer fram á Suðurlandsbraut 6.

Í skólanum er boðið upp á ýmiss þyngdarstig og fer hér á eftir lýsing á innihaldi hvers námskeiðis:

Íslenska fyrir byrjendur
Áhersla er lögð á undirstöðuatriði í málfræði og orðaforða. Lesnir eru léttir textar og nemendur þjálfaðir markvisst í talimáli. Lagt er kapp á að nemendur tileinki sér þann orðaforða sem geti gert þá eins sjálfbjarga og mögulegt er í daglegu lífi sínu á Íslandi. Í námsefnið fléttast einnig kynning á landi og þjóð.

Íslenska, byrjendur II
Sjálfstætt framahald af íslensku I. Haldið er áfram að þjálfa talmál og undirstöðuatriði í málfræði. Nemendur fá sérstök talþjálfunarverkefni og inn í námsefnið fléttast áfram kynning á landi og þjóð, hefðum og siðum. Lagt er kapp á að nemendur tileinki sér þann orðaforða sem geti gert þá eins sjálfbjarga og mögulegt er í daglegu lífi sínu á Íslandi.

Íslenska III
Sjálfstætt framhald af íslensku II. Haldið er áfram að æfa talmál og farið er í flóknari málfræðiatriði. Ritun á texta er þjálfuð með því að nemendur skrifa ýmsar kynningar og fá raunhæf verkefni. Lesnir eru þyngri textar og lögð fyrir verkefni sem snúa að því sem er að gerast í þjóðfélaginu á hverjum tíma.

Íslenska IV
Sjálfstætt framhald af íslensku III
Mikil áhersla er lögð á málfræði og talæfingar sem byggjast á málfærðiverkefnum. Ritun er þjálfuð með raunhæfum verkefnum og lagt er kapp á að nemendur séu meðvitaðir um það sem á sér stað í þjóðlífsumræðunni og geti tjáð sig um það.

Sérhæfð námskeið
Einnig er boðið upp á sérstök ritunarnámskeið, bókmenntanámskeið, talnámskeið eða fyrirtækja miðuð námskeið þar sem áhersla er lögð á sérstakt málsnið. Síðastnefnda námskeiðið hentar vel þeim sem, t.d. starfa í heilbrigðisgeiranum eða á öðrum sviðum og þurfa að tileinka sér annan orðaforða en þann sem notaður er í daglegu lífi.

Foreldrar og börn
Oft er það svo að foreldrar eiga ekki heimangengt í nám vegna ungra barna sinna. Betri árangur býður upp á námskeið fyrir foreldra með börn.

Námskeið fyrir þá sem ekki eru vel læsir á vestrænt letur.
Betri árangur býður þeim sem ekki eru vel læsir á vestrænt letur sérstök námskeið þar sem lestur og tal er þjálfað á þeim hraða sem hentar hópnum. Mjög erfitt er fyrir þá sem ekki eru sterkir í lestri að sækja almenn námskeið og því býðst þessi valkostur.

Fjarnám
Betri árangur býður upp á námskeið með hjálp tölvutækni á öllum þeim stigum sem kennd eru í staðbundu námi.

Einkatímar
Boðið er upp á einkatíma og getur tímasetning þeirra verið sveigjanleg, eftir óskum viðkomandi.

Íslenska fyrir Íslendinga (sem t.d. hafa verið búsettir erlendis)
Einnig er boðið upp á aðstoð í íslensku fyrir íslenska námsmenn á grunn- og framhaldsskólastigi.

Réttritun fyrir Íslendinga (sem t.d. hafa verið búsettir erlendis)
Farið er í helstu réttritunarreglur og nemendur þjálfaðir í beitingu þeirra með því að vinna verkefni.

Advertisements